Googlade ordet hipster

Googlade just ordet hipster och förklaringen som kom upp är i mitt tycke väldigt humoristikst :D
 
 

"Hipster är en undergroundstil som började spridas under tidigt 1990-tal, främst definierad av en alternativ musiksmak och stora intressen av mode och kultur.

Bakgrunden står att finna i det ekonomiska samhälle som skapades i västvärlden under Ronald Reagan och Margaret Thatcher, kombinerat med den tidiga discoscenen i New York och bland dagens hipsters omtalade VIP-fester.Stilen omfamnades vid 2010-talets början primärt av högskoleutbildade 1980-talister från medelklassen. Yttre kännetecken är vintage-kläder.

En hipster skulle knappast erkänna sig som en hipster - detta skulle innebära att hipsterns identitet som individuell och unik hotas. Den amerikanske komikern Joe Mande har uttryckt det som att "alla hipsters uppfattar sig själva som speciella och unika. De bara råkar manifestera sin exklusivitet genom att bete och klä sig på exakt samma sätt". Hipstern tar avstånd från sin tids -ismer och föraktar kollektivet; de är vidare vanligen ointresserade av politik, till skillnad från många andra subkulturer som punk eller hip hop. En hipster intellektualiserar dock gärna mode och försöker uppvärdera grafisk formgivning till konst. En hipster "konsumerar coolhet", gärna via klädkedjor som American Apparel ochUrban ­Outfitters, även om de mest "unika" och svårtillgängliga varorna som eftertraktas mest införskaffas via internetbaserade auktionshus, exempelvis Ebay.

Mark Greif, lektor i litteratur vid The New School i New York, har försökt definiera subkulturen genom att titta på utmärkande drag som de ovan nämnda, men uttrycker även en djupare definition: hipstern kan definieras som en allmän västerländsk frontlinjekonsument. Greif menar också att hipsterkulturen uppstår ur nyliberalism och i välfärdssamhällen som i allt högre grad präglas av privatisering. I en artikel i The New York Times (2010) utvecklar Grief sina definitioner, och anlägger ett vidare socioekonomiskt perspektiv på fenomenet. Han menar bland annat att hipsters är den unga vita medelklassens svar på större ekonomisk osäkerhet, osäker social status samt en större svårighet att klassmässigt förflytta sig uppåt. Klädstilen blir då sättet att visa överlägsenhet på. Vidare konstaterar han att svårigheten att försöka definiera hipstern beror på faktumet att det provocerar en allmän ångest då ett definitionsförsök "synar allas bluff"."

 Gillar speciellt den delen jag svärtade om att alla hipsters upplever sig själva som unika men egentligen är alla samma skrot och korn ^^
(disclaimer: jag hoppas alla har självironi nog att ta detta med humor)
- Johanna

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej